Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
831 02 Bratislava

Sauna a masáž na fakulte v bloku „C” – suterén

busstop